Dodatkowe informacje

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego

Dbamy o dobro każdego studenta i przestrzeganie praw mu przysługujących, opiniujemy regulaminy i system pomocy materialnej, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, staramy się o jak najlepsze i najdogodniejsze warunki do studiowania na naszej Uczelni – jesteśmy z Wami i dla Was!

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej tworzą wszyscy studenci, jednakże ciężko byłoby się spotykać i podejmować decyzje w gronie prawie 30 tys. osób, toteż w wyborach samorządowych określa się swoich reprezentantów do Rad Samorządów Wydziałowych i Rad Mieszkańców każdego z akademików. Te Rady z kolei delegują swoich przedstawicieli „wyżej”, tworząc grono Rady Delegatów Studenckich (RDS), spośród których wybierany jest Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego przedstawiony poniżej.

 

 

Przewodniczący - Agnieszka Hyla (Wydział Inżynierii Biomedycznej)
Reprezentuje UZSS wobec władz Naszej Uczelni i na arenie krajowej oraz czuwa nad pracami koordynatorów, pełnomocników i całego Samorządu.


e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING lub JLIB_HTML_CLOAKING
tel.: 602 761 090

 

Zastępca ds. prawnych, socjalnych i dydaktycznych - Piotr Wodok (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Pomaga Przewodniczącej w jej obowiązkach, zajmuje się tym, co dotyczy bezpośrednio każdego studenta – dydaktyką, sprawami socjalnymi i prawnymi.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. marketingu – Krzysztof Habelok (Wydział Elektryczny)

Zajmuje się budowaniem pozytywnego wizerunku Samorządu na rynku, kontaktem z firmami i przedsiębiorstwami w celu pozyskiwania sponsorów i partnerów. Dzięki jego działalności Samorząd może organizować więcej ciekawych imprez i wydarzeń dla studentów.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. kultury – Kasandra Milios (Wydział Budownictwa)

Organizuje życie kulturalne na Uczelni, jej zasługą będą między innymi takie projekty jak: Otrzęsiny, Kabareton Mikołajkowy, PKS, PKA i wiele innych.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. organizacji i rozwoju – Martyna Lisowska (Wydział Inżynierii Biomedycznej)

Martyna dba o stały rozwój studentów i samorządu poprzez organizowanie szkoleń, a także jest odpowiedzialna za organizację wydarzeń samorządowych: Wigilia Samorządu i Organizacji Studenckich, Wyjazdy Rady Delegatów Studenckich oraz Gala Nagród Studenckich Zębatki.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Pełnomocnik ds. sportu – Mikołaj Labus (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Dba o naszego ducha sportowego organizując turnieje sportowe, rajd studentów Naszej Uczelni, wyjazd narciarski i inne ciekawe sportowe imprezy.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. IGRY 2014 – Arkadiusz Bury (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Arek odpowiedzialny jest za organizację IGRÓW 2014, największe studenckiej imprezy na Śląsku.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Kierownik Klubów Studenckich – Monika Karoń (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Odpowiedzialna za współpracę z klubami studenckimi SPIRALA i ZOOM, organizowanie imprez dla studenckich i dobrą zabawę.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Przy UZSS-ie działają pełnomocnicy:

 

Pełnomocnik ds. promocji – Martin Chorzewski (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Zajmuje się promowaniem Samorządu Studenckiego w mediach, a także promocją wydarzeń organizowanych przez Samorząd. Organizuje gadżety i dba o informowanie Was o naszych poczynaniach. Jest również odpowiedzialny za informowanie Was o wszystkim, co związane z tegorocznymi Juwenaliami Gliwickim - IGRY 2014.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Pełnomocnicy ds. grafiki – Anna Gajowiec, Sandra Wereszka (Wydział Architektury)

Odpowiedzialne za przygotowanie różnych grafik, takich jak plakaty, bannery, zaproszenia. Czuwają nad spójnością identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych całego Samorządu.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING

 

Przewodniczący Rady Osiedla Studenckiego – Dawid Deperas (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Koordynuje współpracę pomiędzy Samorządem, a Radą Osiedla Studenckiego, w której pełni funkcję Przewodniczącego.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Rzecznik Praw Studenta – Dorota Mikosz

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

tel.: 517 483 370

 

Każdy student może działać w grupie roboczej któregoś z koordynatorów czy też pomagać pełnomocnikom: kontakty i godziny spotkań do znalezienia na naszej stronie internetowej.

 

Adres:

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego
ul. Pszczyńska 85 (CKS Mrowisko, I piętro, schodami w prawo i do końca korytarza)
mail:  JLIB_HTML_CLOAKING

Zapraszam do współpracy,

Agnieszka Hyla

Przewodniczący

Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego

 

Regulamin