Dodatkowe informacje

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego

Dbamy o dobro każdego studenta i przestrzeganie praw mu przysługujących, opiniujemy regulaminy i system pomocy materialnej, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, staramy się o jak najlepsze i najdogodniejsze warunki do studiowania na naszej Uczelni ? jesteśmy z Wami i dla Was!

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej tworzą wszyscy studenci, jednakże ciężko byłoby się spotykać i podejmować decyzje w gronie prawie 30 tys. osób, toteż w wyborach samorządowych określa się swoich reprezentantów do Rad Samorządów Wydziałowych i Rad Mieszkańców każdego z akademików. Te Rady z kolei delegują swoich przedstawicieli ?wyżej?, tworząc grono Rady Delegatów Studenckich (RDS), spośród których wybierany jest Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego przedstawiony poniżej.

 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego- Piotr Wodok (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
Reprezentuje UZSS wobec władz Naszej Uczelni i na arenie krajowej oraz czuwa nad pracami koordynatorów, pełnomocników i całego Samorządu.


e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
tel.: 602 761 090

 

Zastępca Przewodniczącego ds. promocji - Agata Janas (Kolegium Języków Obcych)

Pomaga Przewodniczącemu w jego obowiązkach, zajmuje się tym, żeby informacje Samorządu docierały do wszystkich studentów.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. marketingu i rozwoju ? Sylwia Gamoń (Wydział Matematyki Stosowanej)

Zajmuje się budowaniem pozytywnego wizerunku Samorządu na rynku, kontaktem z firmami i przedsiębiorstwami w celu pozyskiwania sponsorów i partnerów. Dzięki jej działalności Samorząd może organizować więcej ciekawych imprez i wydarzeń dla studentów. Jeśli chcielibyście, żeby Samorząd zorganizował dla Was jakieś szkolenie, również dajcie znać Sylwii ;)

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. kultury studenckiej ? Filip Michalski (Wydział Budownictwa)

Organizuje życie kulturalne na Uczelni, jego zasługą będą między innymi takie projekty jak: Otrzęsiny, Kabareton Mikołajkowy, PKS, PKA i wiele innych. Odpowiedzialny jest również za współpracę z klubami studenckimi SPIRALA i ZOOM, organizowanie imprez studenckich i dobrą zabawę.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. aktywności studenckiej ? Tomasz Wojtak (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Tomek ma przed sobą jedno z najważniejszych zadań - zachęcie studentów do wszelakiej aktywności, w organizacjach studenckich oraz sportowych. Osiedle Studenckie to jego oczko w głowie!

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Koordynator ds. dydaktycznych i socjalnych ? Filip Mesjasz (Wydział Transportu)

Filip podjął się jednego z najtrudniejszych zadań w Samorządzie. Dydaktyka i socjal, to od zawsze były dwa ciężkie kamienie do toczenia. Ogrom terminologii, przepisów i standardów do opanowania potrafi przytłoczyć. Jednym słowem - masz problem, pisz do Filipa!

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Organizator Główny IGRY 2015 ? Magdalena Wasiniewska (Kolegium Języków Obcych)

Magda odpowiedzialna jest za organizację IGRÓW 2015, największe studenckiej imprezy na Śląsku.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Projektowanie graficzne ? Sandra Wereszka (Wydział Architektury)

Odpowiedzialna za przygotowanie różnych grafik, takich jak plakaty, bannery, zaproszenia. Czuwa nad spójnością identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych całego Samorządu.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Rzecznik Praw Studenta ? Daniel Krasnokucki

Zadaniem rzecznika jest pomoc studentom w sytuacjach na pozór beznadziejnych - kłopoty z prowadzącymi, władzami wydziału. Pełni rolę mediatora i obrońcy.

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Każdy student może działać w komisji któregoś z koordynatorów czy też pomagać pełnomocnikom: kontakty i godziny spotkań do znalezienia na naszej stronie internetowej.

 

Adres:

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego
ul. Pszczyńska 85 pok.8 (CKS Mrowisko, I piętro, schodami w prawo i do końca korytarza)
mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Zapraszam do współpracy,

Piotr Wodok

Przewodniczący Samorządu Studenckiego