Dodatkowe informacje

Stypendia naukowe - ogólnouczelniana debata

Dnia 9 stycznia o godzinie 18:00 w sali Forum (ul. Strzody 10/6, Gliwice, nad Klubem "Spirala") Samorząd Studencki organizuje otwartą debatę na temat stypendium naukowych na naszej uczelni.
W tym roku wprowadzony został nowy system przyznawania stypendium, który budzi wiele kontrowersji wśród studentów. Zainteresowanych tematem zapraszamy na otwartą dyskusję z Samorządem Studenckich o powodach tej decyzji, o sytuacji bieżącej. Porozmawiamy także o koniecznościach i możliwościach zmian. Przyjdź wyrazić swoje zdanie! Zapraszamy wszystkich studentów.
 
Koordynator ds Socjalnych
Ksenia Badowska