Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

ESN SUT Gliwice

Przewodniczący:Monika Mielimonka

HR: Angelika Stadnikiewicz  hr.sut@esn.pl

ESN SUT Gliwice to organizacja studencka non-profit działająca przy Politechnice Śląskiej. ESN SUT Gliwice należy do Erasmus
Student Network Polska i Erasmus Student Network AISBL.

Cele ESN SUT Gliwice to:

 • Popularyzowanie studenckich wymian międzynarodowych, programów mobilności akademickiej a w szczególności programu Erasmus+
 • Integracja studentów Politechniki Śląskiej przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz pozostałych programów mobilności akademickiej.
 • Promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno – ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej
  wśród studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Śląskiej przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz pozostałych
  programów mobilności akademickiej.
 • Reintegracja studentów powracających z wyjazdów zagranicznych.
 • Realizowanie projektów lokalnych oraz ogólnopolskich
 • Rozwój członków sekcji ESN SUT Gliwice
 • Rozwój idei wolontariatu