Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Studenckie Koło Naukowe Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych

Imię i Nazwisko przewodniczącego SKN:

Olaf Dudek

E-mail SKN:

W fazie rozwoju

Numer telefonu:

661892954

Imię i nazwisko opiekuna:

Tomasz Machoczek

Krótka informacja:

  1. Nazwa i siedziba Koła

Studenckie Koło Naukowe Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych (zwane dalej Kołem); Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Wydziału Mechanicznego- Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice.

 

  1. Cele i zadania Koła

Głównym celem Koła jest zainteresowanie i ciągłe zwiększanie aktywności naukowej studentów w zakresie mechatroniki szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych. Cele szczegółowe są związane ściśle z kierunkami działalności merytorycznej Koła, które zostały wymienione w statucie Koła SPG.

 

  1. Członkowie Koła

Członkami Koła mogą zostać studenci Politechniki Śląskiej w szczególności studenci wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz osoby, które aktywnie wspierają działalność naukową Koła. O przyjęciu w poczet członków koła decyduje Zarząd Koła.

 

Zapraszamy do współpracy ludzi ambitnych, chcących poszerzać swoje horyzonty, a w szczególności swoją wiedzę.