Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej

Imię i Nazwisko przewodniczącego SKN:

Dawid Cichocki

E-mail SKN:

miroslaw.bonek@polsl.pl

Numer telefonu:

+48322372910

Imię i nazwisko opiekuna:

Dr inż. Mirosław Bonek

Krótka informacja:

Zaangażowanie w prace Koła daje studentom możliwość pełniejszej i szerszej realizacji prac przejściowych i dyplomowych w zakresie tematyki związanej laserową inżynierią powierzchni materiałów. Ponadto charakter działalności Koła stwarza różnorodne możliwości organizacyjne członkom Koła np. opracowywanie wyników badań i ich prezentacji zarówno podczas spotkań członków Koła jak również w trakcie zjazdów integracyjnych czy wizyt w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie laserowe w inżynierii materiałowej. Koło Naukowe organizuje także prezentacje dotyczące wykorzystania lasera w przemyśle, które odbywają się w trakcie dni otwartych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Członkowie koła corocznie uczestniczą w 3 dniowej Międzynarodowej Szkole Inżynierii Materiałowej zorganizowanej na Uniwersytecie w Żylinie oraz na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie biorąc udział w cyklach wykładów dotyczących inżynierii materiałowej. Prowadzona w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Laserowej Inżynierii Powierzchniowej jest doskonałym dopełnieniem interdyscyplinarnych zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.