Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

SKN Chemików

Imię i Nazwisko przewodniczącego SKN: Monika Szczeponik

E-mail SKN: sknchem.polsl@gmail.com

Imię i nazwisko opiekuna: Anna Byczek-Wyrostek,  Maciej Sowa, Katarzyna Hopko

Studenckie Koło Naukowe Chemików (SKNCh) zrzesza studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej mających chęć wyjść poza ciasne ramy programów studiów, pogłębić wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności. Koło prowadzi prace naukowe i popularyzatorskie oraz usługowe. Członkowie SKNCh mają możliwość uczestniczenia w sympozjach i seminariach naukowych, prezentują referaty na konferencjach i zjazdach PTCh oraz „Ogólnopolskiej Szkole Chemii”. Pod opieką pracowników naukowych członkowie SKNCh mają możliwość brania udziału w pracy naukowo-badawczej nie objętej programem studiów. Jest to kolejna okazja by doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Okresowo organizujemy otwarte prezentacje ciekawych i efektownych doświadczeń chemicznych, mających na celu popularyzowanie chemii oraz przełamanie mitów dotyczących chemii.

Celem koła nie jest tylko nauka. Działania nasze koncentrują się również na integracji społeczności studenckiej. Organizowane są różne imprezy plenerowe tj. Chemikalia, wycieczki do ośrodków naukowo-badawczych, zakładów przemysłowych oraz wyprawy czysto rekreacyjne.