Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych

Imię i Nazwisko przewodniczącego SKN: Martyna Pawełczyk

E-mail SKN: boguslaw.ziebowicz@polsl.pl

Numer telefonu: 604075453

Imię i nazwisko opiekuna: Bogusław Ziębowicz

Krótka informacja: W ramach przedmiotów specjalnościowych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych oraz w ramach kierunków Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych oraz Inżynieria Materiałowa realizowane są zajęcia dydaktyczne, w których przekazywane są treści związane z nanotechnologiami, materiałami nanokrystalicznym oraz nowoczesnymi materiałami funkcjonalnymi. Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych stanowi naturalne rozszerzenie realizowanych treści programowych. Czynny udział studentów w działaniu Koła w znacznym stopniu rozszerza wiedzę na temat nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych. Zaangażowanie w prace Koła daje studentom większe możliwość realizacji prac przejściowych i dyplomowych w zakresie tematyki związanej z nanotechnologiami i materiałami funkcjonalnymi. Ponadto charakter działalności Koła stwarza różnorodne możliwości organizacyjne członkom Koła np. opracowywanie wyników badań i ich prezentacji zarówno podczas spotkań członków Koła jak również w trakcie zjazdów integracyjnych czy wizyt w przedsiębiorstwach wykorzystujących nanotechnologie i wytwarzających materiały funkcjonalne. Uczestnictwo w Kole Naukowym większe możliwości kształcenia interdyscyplinarnego, co w efekcie stworzy absolwentom Wydziału Mechanicznego Technologicznego większe możliwości na rynku pracy po skończeniu studiów.