Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech

Imię i Nazwisko przewodniczącego SKN: Kinga Stecuła

E-mail SKN: kinga.stecula@polsl.pl

Numer telefonu: 500472191

Imię i nazwisko opiekuna: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl.

Krótka informacja: Celami Koła są:
1) rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia,
2) szerzenie wiedzy na temat istoty inżynierii produkcji jako najmłodszej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk technicznych,
3) zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
4) rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i pracownikami naukowymi uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za granicą,
5) organizowanie spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki,
6) ułatwianie członkom Koła rozwijania i upowszechniania ich pracy naukowej,
7) stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
8) propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i pokrewnych,
9) nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą.
10) stwarzanie możliwości prowadzenia badań naukowych przez zainteresowanych studentów wspólnie z doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi zainteresowanymi osobami.