Ubezpieczenie

Samorząd Studencki na rok 2016/2017 wynegocjował dla Was najlepszą ofertę ubezpieczeniową!

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego w Polsce, jak i za granicą. Ochrona trwa 24 h na dobę, obejmuje zarówno wypadki jakie mogą się wydarzyć w czasie nauki, pracy, jak i w życiu prywatnym, (czyli także w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym również podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych, czy wykonywania prac sezonowych).

Odszkodowanie będzie wypłacane za sam fakt zaistnienia zdarzenia z pominięciem kłopotliwego wzywania na komisje lekarskie, a zgłoszenia szkody dokonujesz telefonicznie lub przez Internet do PZU. Dodatkowo istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym OCwŻP. Ubezpieczenie OCwŻP ochroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę. (np. jeśli podczas jazdy rowerem, spowodujesz wypadek, a osoba poszkodowana wystąpi do Ciebie z roszczeniem za uszkodzony samochód).

Za ubezpieczenie możesz zapłącić na stoiskach (w październiku) lub przelewm (cały rok akademicki).

PZU-plakat

Dlaczego warto wybrać ofertę PZU SA ?

  • najkorzystniejsza i najtańsza oferta na rynku
  • niezwykle szeroki zakres ochrony
  • zapewnia ochronę przez 24 godziny/dobę z tytułu zdarzeń z NNW oraz OCwŻP
  • szybka i wygodna realizacja odszkodowań
  • ubezpieczenia NNW potrzebujesz do odbycia praktyk

Wszystkie informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych dokumentach:

 

Harmonogram stoisk

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

  1. Pobierz i wypełnij wniosek.
  2. Opłać wybraną opcję przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy.
  3. Jesteś ubezpieczony od następnego dnia po opłaceniu składki.
  4. Wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu dostarcz do naszego biura w CKS Mrowisko (osobiście, przez kolegę, pocztą, w ostateczności mailem).
  5. Oczekuj na certyfikat wysłany przez PZU na twój adres mailowy (najczęściej trwa to ok. 2 tygodni).

Nie zwlekaj – ubezpiecz się!

PZU SA odpowiada od następnego dnia po opłaceniu składki.