Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Rusza nabór do Legii Akademickiej!

Czym jest Legia Akademicka? To uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Celem programu jest odbudowa rezerw osobowych, która zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. Organizatorem części teoretycznej szkolenia będzie Politechnika Śląska, zaś części praktycznej (w formie ćwiczeń poligonowych) – Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Program szkolenia będzie obejmował 30 godzin lekcyjnych (60 godzin dla podoficerów). Zajęcia odbędą się w formie wykładów i będą obejmowały wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych.

 

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych. Część praktyczna będzie trwała 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy lub 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy. Będzie ona organizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w ramach dwóch modułów:

–        modułu szkolenia podstawowego, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi,

–        modułu szkolenia podoficerskiego, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł za każdy dzień szkolenia poligonowego.

Przewidywane jest także uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 modułu oficerskiego w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera – dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy.

 

Jak zgłosić się do Legii Akademickiej?

Jeżeli:

–        posiadasz obywatelstwo polskie,

–        jesteś studentem Politechniki Śląskiej,

–        przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub jesteś gotowy, aby ją odbyć),

to spełniasz warunki do udziału w programie!

 

Zarejestruj się elektronicznie wypełniając swoje dane, a po pozytywnej kwalifikacji złóż na Uczelni podpisany formularz zgłoszeniowy.

 

Rekrutacja na szkolenie w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej trwa od 3 listopada ( od godz. 16.00) do 9 listopada 2017 r. w ramach dwóch modułów – podstawowego lub podoficerskiego.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wejdź na stronę https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat/ – i zarejestruj się, nim będzie za późno!

 

Odwaga, Ojczyzna, Patriotyzm, Przygoda, Pasja – LEGIA AKADEMICKA